+31 (0) 413 34 42 19 hans.jansen@orinso.com

Wetgeving

Alles goed geregeld met Orinso Aqua!

Afval­wetgeving

Per land en soms per regio in een land gelden specifieke afvalregels. Ook verschillen de eisen per soort afval en hoe je om moet gaan met opslag, transport en verwerking.

Orinso Aqua is thuis in deze nationale en internationale wetgeving en heeft nauwe contacten bij controlerende instanties.

Traceerbaar­heid

Als ontdoener wil je weten waar je afvalstof wordt verwerkt, nadat het wordt afgevoerd.

Met Orinso Aqua ben je zeker van een correcte en traceerbare verwerking. 

Import & ­export

Soms beschikken landen voor specifieke afvalstromen over te weinig of juist te veel verwerkingscapaciteit of zijn er betere technieken voorhanden om het afval te verwerken. Het importeren en exporteren van afvalstoffen is dan een van de mogelijkheden.

Orinso Aqua is een specialist in het overbrengen van afvalstoffen conform de nationale en internationale wettelijke eisen die hieraan worden gesteld. 

Kies ook voor een van onze oplossingen!

Wil je weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?