+31 (0) 413 34 42 19 hans.jansen@orinso.com

Reststromen

Wij richten ons op reststromen uit drie processen.

Slib uit voorzuivering

Afvalwater

Biologisch slib

Slib uit voorzuivering

In de meeste processen waar veel water gebruikt wordt om te reinigen, spoelen of te transporteren, wordt het afvalwater vaak voorgezuiverd, voordat het geloosd wordt op het riool of op een eigen zuivering.

Deze voorzuivering bestaat vaak uit het (actief) verwijderen van zwevende stof uit het water door chemisch-fysische scheiding in een flotatie-unit (DAF).

Orinso Aqua biedt de best mogelijke oplossing voor alle soorten flotaatslib uit diverse processen en voorzuiveringen. 

Afvalwater

Wanneer het gebruikte afvalwater niet geloosd kan of mag worden, de capaciteit van de bestaande zuivering niet afdoende is of de vervuiling (tijdelijk) te hoog is, dan kan afvalwater ook worden afgevoerd om extern te laten verwerken.

Op basis van het proces waar het vrijkomt, de euralcode en de analyse zoekt Orinso Aqua de best mogelijk externe oplossing.

Biologisch slib

Wanneer het water is ontdaan van zwevende stoorstoffen dan wordt het vaak nog biologisch (aeroob of anaeroob) gereinigd om de organische vervuiling te verwijderen en of biogas van te produceren.

Bij dit proces ontstaat biologisch slib wat uit de zuivering wordt verwijderd en moet worden afgevoerd.

Voor alle in bovenstaande processen vrijgekomen stromen zoekt Orinso Aqua op basis van de samenstelling, kwaliteit en hoedanigheid de best mogelijk beschikbare, bedrijfszekere en correcte oplossing voor haar klanten in binnen of buitenland.

Denk hierbij aan vergisting, compostering of verbranding.

Kies ook voor een van onze oplossingen!

Wil je weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?