+31 (0) 413 34 42 19 hans.jansen@orinso.com

Onze oplossingen

Wij realiseren de beste verwerkingsmethode
voor iedere afvalstroom.

Biologisch slib exporteren

Afvalwater verbranden

Flotaat slib opwerken tot biogas

Biologisch slib exporteren 

We gaan in eerste instantie altijd op zoek naar de dichtstbijzijnde en meest duurzame oplossing, waarbij we eerst kijken naar vergisting en daarna naar compostering in het land van herkomst. 

Wanneer het slib omwille van capaciteitsgebrek, een betere verwerkingstechniek of een financiële doelstelling niet in het land van herkomst kan worden verwerkt, dan is exporteren een van de mogelijke oplossingen.  

Orinso Aqua heeft ruime ervaring met het beoordelen van de kwaliteit, het selecteren van de juiste (buitenlandse) verwerking en het aanvragen van de exportvergunning. 

Wij nemen dit tijdrovende traject graag uit handen!

Afvalwater verbranden

Als de vervuiling in afvalwater niet biologisch of chemisch-fysisch te reinigen is, dan is verbranden vaak de enige oplossing.

Dit proces van verdampen vindt vaak plaats in processen waar al warmte vrijkomt door het verbranden van andere brandbare afvalstoffen. 

Flotaatslib opwerken tot biogas

Slib afkomstig van een voorzuivering uit een productieproces met dierlijke of plantaardige producten is vaak nog prima om te zetten tot biogas.

Orinso Aqua heeft diverse oplossingen voor stromen die nog een energetische waarde hebben. Voor stromen die niet om te zetten zijn in biogas is indikken en verbranden vaak de beste oplossing.

Kies ook voor een van onze oplossingen!

Wil je weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?