+31 (0) 413 34 42 19 hans.jansen@orinso.com

Orinso Aqua

Onderdeel van Orinso

Over Orinso Aqua

Hans Jansen

Hans Jansen

Manager

0031 6 21103879
hans.jansen@orinso.com

Orinso Aqua is een onderdeel van de Orinso Groep. Het bedrijf richt zich op reststromen die vrijkomen uit processen waar veel water wordt gebruikt.

Aan het roer van Orinso Aqua staat Hans Jansen. Hij heeft meer dan 16 jaar ervaring in diverse commerciële functies. De afgelopen 10 jaar heeft hij zich specifiek gericht op de organisch afval sector, met een focus op afvalwater en slibstromen.

Orinso Aqua is opgericht als specialisatie binnen de verwerking van reststromen uit waterige processen. Het doel is om zowel de huidige klanten als nieuwe klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. 

“Mijn doel met Orinso Aqua is om op een plezierige en persoonlijke manier oplossingen te bedenken, waarmee we voor de lange termijn een relatie opbouwen.”

Leverancierszijde

Reststoffen ontstaan niet zomaar, maar zijn vaak het resultaat van een productieproces. De samenstelling van de reststof kan sterk variëren en het is belangrijk om dit nauwkeurig in kaart te brengen door middel van analyses, monsters of testvrachten.

Om een goede inventarisatie te maken van de reststromen van je bedrijf is het belangrijk helder te krijgen waar jouw bedrijf behoefte aan heeft. Daarom brengen we tijdens onze eerste, bij voorkeur persoonlijke, ontmoeting alle randvoorwaarden goed in beeld.

Ontvangende partij

Elke verwerkingsinstallatie heeft verschillende acceptatie-eisen, vergunde euralcodes en capaciteit voor verschillende stromen. Ik help graag bij het vinden van de juiste stroom die financieel en operationeel goed past bij verwerkingsinstallaties.

Uiteindelijk moet een reststroom bijdragen aan de doelstelling van de installatie, en alleen dan kan er een duurzame relatie ontstaan.

Kies ook voor een van onze oplossingen!

Wil je weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?